UMG Assuradeuren

UMG Assuradeuren

UMG Assuradeuren B.V. is het volmachtbedrijf van UMG, beter bekend onder de handelsnamen Meeùs Assuradeuren, Kröller Assuradeuren en IAK Assuradeuren. Als gevolmachtigd agent hebben wij de bevoegdheid om namens meerdere verzekeraars verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Dit betekent dat we bijna alles doen wat een verzekeraar ook doet.

Kwalitatief goede oplossingen bieden

Wij zijn een belangrijke schakel tussen de intermediaire bedrijven IAK, Kröller en Meeùs en de verzekeraars. Zo bieden wij een breed scala aan producten van de verschillende verzekeraars en kunnen daardoor de verzekeringen bieden die het beste aansluiten bij de situatie van de klant. Daarnaast hebben we de acceptatie en schadebehandeling in eigen hand waardoor wij snel kunnen handelen. We hebben korte lijnen met bedoelde intermediaire bedrijven, zodat zij de consumenten en bedrijven snel een kwalitatief goede oplossing kunnen bieden.

NVGA-lid

Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Daarom zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de kwaliteitsnormering, die is opgesteld door de NVGA.

Onze uitdagingen

De komende jaren staan wij voor een aantal mooie uitdagingen. Zo willen we verzekeringsoplossingen bieden tegen lage kosten, een hoge mate van gemak bieden door onze processen nog beter te automatiseren en uiteraard een goed verzekeringstechnisch rendement tonen. Daarnaast willen we de kennis, die onze medewerkers in huis hebben ter beschikking stellen aan de intermediairs waarmee we samenwerken.