IAK

IAK

Met bijna 90 jaar ervaring is IAK specialist in het adviseren van bedrijven en hun medewerkers over verzekeringen en financiële diensten. IAK adviseert hoe je om kan gaan met risico's en biedt een compleet pakket aan producten en diensten om deze risico's af te dekken. Of het nu gaat om gezondheid, gezin, eigen huis, vermogen, bedrijf of hobby; samen met de klant creëert IAK de juiste oplossing voor iedere situatie. De persoonlijke situatie en de wensen van de klant zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Weten wat er speelt

Hans Brunsting is accountmanager Collectieve Zorg en Schadeverzekeringen van Euroforum, een bedrijf dat congressen, trainingen en opleidingen ontwikkelt. "Zeker nu dit bedrijf zo in ontwikkeling is, rijd ik regelmatig even bij ze langs. Als ik weet wat er speelt, geeft me dat een extra kans om in te spelen op hun behoeften."

Meerdere voorstellen

"Een bedrijf kennen en weten wat er speelt, levert voor beide partijen toegevoegde waarde op. Ik praat met mijn contactpersoon bij Euroforum, mevrouw Bea Rooijackers, over meer dan alleen risico's. Hierdoor kom ik zaken te weten waar ik op kan anticiperen." Bea vindt het prettig dat Hans haar en het bedrijf goed kent. "Hij weet wat wij willen en op basis daarvan krijg ik meerdere passende voorstellen waaruit ik kan kiezen. Het is duidelijk dat óns belang voorop staat."

Integriteit

Bea hecht vooral aan de integriteit van een intermediair veel waarde. "Zorgvuldig omgaan met gegevens en afspraken nakomen, is de basis van het bestaan van IAK. Ik weet dat dit bij IAK goed zit. Mijn vertrouwen is daarin nooit beschaamd." Hans schetst: "Euroforum is collectief verzekerd voor de zorg en medewerkers kunnen ook het privé pakket bij ons onderbrengen. Het spreekt voor zich dat we zorgvuldig en integer omgaan met privacygevoelige gegevens van medewerkers."