Toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

Tussen de klantbehoefte en klantbeleving zit onze waardeketen. Hoe wij die inrichten en aansturen is uiteindelijk bepalend voor de mate waarin wij succesvol zijn. De mening van de klant is daarin bepalend. Klanten willen een kundige partij die oprechte interesse toont en aandacht heeft voor zaken die een consument of ondernemer belangrijk vindt in het leven of in zijn of haar bedrijf. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat wij de partij zijn die voor hen klaar staat en hen hulp biedt bij het inzichtelijk maken van de risico's die ze lopen. Wij stellen in zowel ons denken als ons doen het belang van de klant centraal. Met een breed scala aan oplossingen waarover/-in wij kunnen adviseren en bemiddelen en waarbij we op zoek gaan naar de best passende oplossing voor de klant. Om hieraan te voldoen, zetten wij deskundige en betrokken medewerkers in. UMG is een gezonde organisatie die met eigen kapitaal haar bedrijfsactiviteiten uitvoert en investeringen kan doen. De feedback van de klant, maar ook de feedback van de andere stakeholders, zorgt voor waardevolle inzichten die ingezet kunnen worden om onze waardeketen steeds verder te optimaliseren.

Toegevoegde waarde