Relevantiematrix

Relevantiematrix

Met onze strategie als vertrekpunt, formuleren wij relevante thema's die wij terug willen zien in onze bedrijfsvoering en bij de inrichting van onze onderneming. Op basis van gesprekken met onze stakeholders en door gebruik te maken van deskresearch hebben we acht hoofdthema's benoemd, die ten opzichte van 2015 onveranderd zijn gebleven. Tijdens deze gesprekken staat de volgende vraag centraal: 'waar moet UMG zich volgens u op richten om van toegevoegde waarde te blijven'. Per onderwerp is gevraagd hoe relevant het is dat wij onszelf op die onderwerpen willen profileren. Een onderwerp wordt als relevant aangemerkt als deze belangrijk is voor onze strategie en onze stakeholders.

Met behulp van de relevantiematrix toetsen wij of de onderwerpen - en de mate van relevantie daarvan - die voor onze strategie van belang zijn overeenkomen met wat de stakeholders van ons verwachten. Dit biedt ons inzicht en de mogelijkheid om na te denken over onze strategische keuzes, het ontwikkelen van producten en diensten en over ons onderscheidend vermogen om waarde te creëren voor de stakeholders. Daar waar de strategie niet meer in lijn ligt met wat de stakeholders van ons verwachten, kan dat aanleiding geven tot bijstelling of aanpassing van onze doelstellingen.

Relevantiematrix