Onze strategie

Strategische pijlers

Onze ambitie was, is en blijft de best gewaardeerde adviseur te worden en daar waar we dit al zijn, te blijven. Om dit te bereiken is de organisatie zich continu aan het verbeteren en zal deze zich aanpassen aan ontwikkelingen in de markt. Belangrijke delen van onze organisatie worden vernieuwd en heringericht als reactie op de snel veranderende wereld om ons heen. We bieden klanten online steeds meer inzicht en overzicht en indien zij hulp nodig hebben, zijn wij via verschillende kanalen bereikbaar om hen verder te helpen. Naast het vakkundig opleiden van onze medewerkers vinden wij het ook erg belangrijk dat zij zich persoonlijk ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in de situatie van de klant en met hen meedenken om tot een best passende oplossing voor risico's te komen. Om onze ambitie waar te maken is naast de focus op de klant ook efficiëntie van onze interne processen van belang. Alleen dan kunnen wij duurzaam winstgevend blijven en investeren in de toekomst.

Wij geloven erin dat een combinatie van loyale klanten, betrokken medewerkers en eenvoudige processen leidt tot duurzame winstgevendheid; een vereiste voor een toekomstbestendige onderneming. Die overtuiging hadden we en hebben wij nog steeds. De vier strategische pijlers zijn daarom onveranderd ten opzichte van vorig jaar. De corporate strategie delen wij met onze labels. Zij geven binnen deze kaders zelfstandig invulling aan deze pijlers, afgestemd op de verschillende markten die zij bedienen.

Strategische pijlers

Loyale klanten Onze klanten zo enthousiast maken dat zij ambassadeur worden van onze organisatie en voor lange periode klant bij ons blijven.
   
Betrokken medewerkers Het bieden van uitdagend werk aan onze medewerkers, waarbij zij sterk betrokken zijn bij onze organisatie en onze klanten. Hierbij bieden wij ze mogelijkheden voor opleiding en/of coaching. En natuurlijk elke dag inhoudelijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
   
Eenvoudige processen Het bieden van mogelijkheden aan onze klanten om digitaal met ons in contact te komen, informatie in te zien en waar mogelijk te muteren. Automatiseren van processen, begrijpelijke diensten en producten en duidelijke afspraken met alle stakeholders.
   
Duurzame winstgevendheid Rendabel verdienmodel. Behouden van waardevolle klanten en omzet. Sturen op waarde voor de klant en klantwaarde voor UMG.